สิ่งที่ต้องเตรียมมาในการเรียนคอร์สออฟไลน์ "นำเข้าสินค้าจีนขั้นเทพ"

| คอมพิวเตอร์โน๊ตบุคหรือไอแพด | พาสปอร์ต ตัวจริง | *กรณีไม่มีโน๊ตบุคหรือไอแพด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนวันเรียนล่วงหน้า*

Shopping Cart